CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC CA KHÚC


CÂU LẠC BỘ SÁNG TÁC CA KHÚC


Chủ nhiệm: Nhạc sĩ Phạm Tùng


Lịch sinh hoạt: Chủ nhật (2 tuần 1 lần)


Thời gian:
từ 9 giờ đến 11 giờ 00


Địa điểm: Phòng số 2 - Cung VHLĐ TPHCM