CÂU LẠC BỘ QUAN HỌ TRÚC XINH


CÂU LẠC BỘ QUAN HỌ TRÚC XINH


Chủ nhiệm: Nghệ sĩ Ngọc Quang


Lịch sinh hoạt: thứ bảy hàng tuần


Thời gian: 8 giờ 30 đến 11 giờ 00


Địa điểm: Phòng số 3 - Cung Văn hóa Lao động TPHCM