CÂU LẠC BỘ NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH

CÂU LẠC BỘ NGƯỜI DẪN CHƯƠNG TRÌNH


Chủ nhiệm: chị Phạm Ngọc Thanh Phương


Lịch sinh hoạt: thứ 2 hàng tuần


Thời gian: từ 18 giờ 30 đến 20 giờ 30


Địa điểm: Phòng số 5 - Cung VHLĐ TPHCM