CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT TRANH VIỆT


CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT TRANH VIỆT


Chủ nhiệm: Họa sĩ Lê Quang Luân


Lịch sinh hoạt: từ thứ 2 đến thứ 6


Thời gian: 8 giờ 30 đến 11 giờ 00


Địa điểm: hành lang phòng số 3 - Cung VHLĐ TPHCM