CÂU LẠC BỘ MADOLINE - GUITAR


CÂU LẠC BỘ MADOLINE - GUITAR


Chủ nhiệm: Cô Trần Thị Bích Dung


Lịch sinh hoạt: thứ 7 và chủ nhật hàng tuần


Thời gian: từ 17 giờ 00 đến 20 giờ 00


Địa điểm: Phòng số 2 và 3 - Cung VHLĐ TPHCM