CÂU LẠC BỘ KHIÊU VŨ


CÂU LẠC BỘ KHIÊU VŨ


Chủ nhiệm: Vũ sư Quý Lâm


Lịch sinh hoạt và thời gian: theo lịch học khiêu vũ