CÂU LẠC BỘ KARATEDO


thời gian sinh hoạt: các ngày 2, 4, 6


 từ 19 giờ đến 20 giờ 30