CÂU LẠC BỘ HƯƠNG SẮC VIỆT


CÂU LẠC BỘ HƯƠNG SẮC VIỆT


Phụ trách: Cô Hạnh


Lịch sinh hoạt: Thứ 7 hàng tuần


Thời gian: 14 giờ 00 đến 16 giờ 00


Địa điểm: Phòng số 6 - Cung VHLĐ TPHCM