CÂU LẠC BỘ DÂN GIAN HỮU NGHỊ


CÂU LẠC BỘ DÂN GIAN HỮU NGHỊ


Chủ nhiệm: Ông Nguyễn Sáu


Lịch sinh hoạt: thứ 3, 5, 7


Thời gian: từ 8 giờ 30 đến 11 giờ 30


Địa điểm: Phòng số 5 - Cung VHLĐ TPHCM