CÂU LẠC BỘ CA NHẠC ÁNH DƯƠNG


CÂU LẠC BỘ CA MÚA NHẠC ÁNH DƯƠNG


Chủ nhiệm: Chị Nguyễn Thị Ngọc Phượng


Lịch sinh hoạt: thứ 2, 4, 6


Thời gian: từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00


Địa điểm: Phòng số 8 - Cung VHLĐ TPHCM