CÂU LẠC BỘ CA MÚA HOA SEN TRẮNG


CÂU LẠC BỘ CA MÚA HOA SEN TRẮNG


Chủ nhiệm: Cô Mã Thiện Đồng


Lịch sinh hoạt: thứ 3, 5


Thời gian: từ 9 giờ 00 đến 11 giờ 00


Địa điểm: Phòng số 3 - Cung VHLĐ TPHCM