CÂU LẠC BỘ BÓNG RỔ


THỜI GIAN SINH HOẠT: 2, 4, 6 và 3, 5, 7

                       7 giờ 30 - 9 giờ 00 (hè)

                    9giờ 00 - 10 giờ 30 (hè)

                    17 giờ 30 - 19 giờ 00

Thứ 7 và chủ nhật:

                        từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 00